Czym są animacje korporacyjne?

Animacja jest to dziedzina sztuki na pograniczu sztuki filmowej i plastycznej, która swoją treścią i formą skutecznie pozwala zakomunikować odbiorcy nową usługę czy produkt.
Ile powinna trwać animacja korporacyjna?

Jak najkrócej. W dobie szybkiego dostępu do informacji minuty potrafią trwać wieczność. Dobra animacja to krótka i zwięzła historia, łatwa i przyjemna dla oka.
Zalety animacji w biznesie:

-Cechą podstawową filmu animowanego jest prostota w przekazie informacji, która często potrafi być na pierwszy rzut oka trudna do ukazania - animacja pozwala to zrobić w twórczy i nietuzinkowy sposób.

-Inną cechą dodatkową jest plastyka filmu, czyli wygląd poszczególnych postaci, produktów i lokacji. Można w ten sposób wpływać i zaznajamiać odbiorcę z nowym wizerunkiem firmy, nowym logo czy strojami personelu.

-Humor i slapstrik jest nieodzownym elementem animacji. Pozwala to wywoływać w odbiorcy pozytywne odczucia i zapoznawać z produktem lub usługą w lekki i delikatny sposób.
Jak wygląda proces produkcji animacji korporacyjnej?

-Scenariusz, scenariusz i jeszcze raz scenariusz. Bez dobrze opracowanego fundamentu nic się nie zbuduje. Skrypt powinien być podzielony na 2 części (obraz i dźwięk) i w prosty sposób opisywać zastaną sytuację bez zbędnych nadinformacji.

-Wstępna wersja filmu pozwala nakreślić klientowi tempo akcji, jak i sprawdzić, czy wszystkie pomysły ze scenariusza dadzą się zrealizować w myśl zasady „Papier przyjmie wszystko”. Same animacje i grafiki mogą jeszcze wymagać dodatkowej pracy. Na tym etapie są jeszcze możliwe zmiany w koncepcji filmu.

-Animacja lubi lektora i muzykę. Film animowany bez lektora czy muzyki nie istnieje, musi być uważnie ona dobrana i podkreślać warstwę narracyjną filmu.

-Gotowy film powinien spełniać pierwotne założenia. Przekaz powinien być prosty i czytelny, bez zbędnych elementów.
Dlaczego akurat animacja korporacyjna to dobry sposób na zaproponowanie nowej usługi/produktu

Animacja nadal robi wrażenie. Animować można wszystko: kształty geometryczne, czarno-białe plamy, rysunkowe postacie, realistyczne postacie, zwierzęta, rośliny. Animacja daje dużą przewagę nad filmem, który ze swojej natury jest kopią rzeczywistości.

Opracował: Łukasz Góras
Unrealistic studio
(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone